ยกระดับ 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง คุมวิดระลอกใหม่ 8 มาตรการเข้ม เริ่ม 4 ม.ค.64

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ 8 มาตรการเข้ม คุมโควิดระลอกใหม่แพร่ระบาด ยกระดับ 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร

2. กาญจนบุรี

3. จันทบุรี

4. ฉะเชิงเทรา

5. ชุมพร

6. ชลบุรี

7. ตราด

8. ตาก

9. นครนายก

10. นครปฐม

11. นนทบุรี

12. ปทุมธานี

13. ประจวบคีรีขันธ์

14. ปราจีนบุรี

15. พระนครศรีอยุธยา

16. เพชรบุรี

17. ราชบุรี

18. ระนอง

19. ระยอง

20. ลพบุรี

21. สิงห์บุรี

22. สมุทรปราการ

23. สมุทรสงคราม

24. สมุทรสาคร

25. สุพรรณบุรี

26. สระแก้ว

27. สระบุรี

28. อ่างทองมีผลบังคับใช้ 4 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น. โดยมีคำสั่งดังนี้1.ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่2.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่างๆ เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยพนักงานเหรือได้รับอนุญาต3. ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด4. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่ง การจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ โดยอาจให้เป็นลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่น หรือ ร่วมกันพิจารณาประเมินกำหนดรูปแบบ / ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน / ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดทำการได้ตามเวลาปกติ5. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามสั่งปิด จำกัด หรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์6.ให้มีการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด7. ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณา work from home หรือการสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงานเพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง8.ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการที่ใช้บังคับกับสถานที่กิจการ หรือกิจกรรมเพิ่มเติมได้เพื่อความเหมาะสมอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/category/226046
-----------------------------------------------
#เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ (Morning News) เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ 04 มกราคม 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : http://morning-news.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3