เยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา33 ลงทะเบียน ว่างงาน ประกันสังคม www sso go th

เปิดขั้นตอนวิธีลงทะเบียนประกันสังคม ออนไลน์ www sso go th "ผู้ประกันตน มาตรา33" รับเงินประกันสังคม ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ถือเป็น ”เหตุสุดวิสัย” ที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก และกองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีว่างงาน เพื่อเยียวยาผลกระทบที่ร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 7,000-8,000 บาท
.
ซึ่งขณะนี้กองทุนประกันว่างงานมีเงินรวม 1.6 แสนล้านบาท โดยหลังจากนี้จะนำรายละเอียดเสนอต่อ ครม.เพื่อเห็นชอบ และออกประกาศกฎกระทรวงตามรายละเอียดข้างต้น หลังจากนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
.
ที่มา: https://www.facebook.com/draftdaungrit/photos/pcb.167108201509909/167106721510057/?type=3&theater


#ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม #ประกันสังคมมาตรา33 #www.sso.go.th