ย้ำอาชีวะผลิตคนตอบโจทย์ประเทศ “ตรีนุช” ตั้งเป้าดันทวิศึกษาให้ได้ 5 แสนคนในปี 68

ย้ำอาชีวะผลิตคนตอบโจทย์ประเทศ “ตรีนุช” ตั้งเป้าดันทวิศึกษาให้ได้ 5 แสนคนในปี 68

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีว ศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 5 ภาคกลาง ภาคตะวัน ออกและกรุงเทพมหานคร ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ว่า อาชีวศึกษาจะต้องขับเคลื่อนด้วยการเติมทักษะพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์แรงงานอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีถือเป็นหัวใจหลักสำคัญที่จะสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียนในอนาคต ซึ่งตนตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเพิ่มความร่วมมือด้านทวิภาคีให้ได้ 50% หรือประมาณ 5 แสนคน ในปีการศึกษา 2568 และการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเปราะบาง ยากจน หรือกลุ่มที่ตกหล่นออกนอกระบบ โดยตนเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการอาชีวศึกษา รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนสายอาชีพว่ามีอุปสรรคในเรื่องใดให้ส่วนกลางช่วยเหลือหรือสนับสนุนบ้าง เพื่อให้การเรียนการสอนอาชีวะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสภาหอการค้าด้านต่างๆมากขึ้น

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ส่วนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) จำนวน 48 แห่งนั้น จากนี้ไป วษท.จะต้องปรับรูปแบบการสอนให้ทันสมัย สอนการทำเกษตรขั้นสูง เพื่อให้เด็กเรียนแล้วได้เงินและประกอบอาชีพได้ ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายมองว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าการจัดการศึกษาอาชีวะขณะที่ครุภัณฑ์การเรียนการสอนมีสภาพทรุดโทรมนั้น ในประเด็นนี้ทุกปีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีนโยบายและแนวทางในการสำรวจและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสถานศึกษาต่างๆอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ซึ่งหากวิทยาลัยไหนขาดแคลนครุภัณฑ์สามารถทำเรื่องของบประมาณขอรับการจัดสรรมายังส่วนกลางได้ ทั้งนี้จะต้องตรงตามสเปกและสอดคล้องกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพต่างๆด้วย.

คุณกำลังดู: ย้ำอาชีวะผลิตคนตอบโจทย์ประเทศ “ตรีนุช” ตั้งเป้าดันทวิศึกษาให้ได้ 5 แสนคนในปี 68

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2610670

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด