ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2565 หมดเขต 10 เม.ย. นี้ ยื่นไม่ทันต้องเจอโทษอะไรบ้าง

หากยื่นภาษีออนไลน์ปี 2565 ไม่ทันภายในวันที่ 10 เม.ย. 2566 นี้ กรมสรรพากรเตือนระวังเจอค่าปรับ เช็กเลย

ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2565 หมดเขต 10 เม.ย. นี้ ยื่นไม่ทันต้องเจอโทษอะไรบ้าง

กรมสรรพากรเตือน ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2565 ไม่ทันภายในวันที่ 10 เม.ย. 2566 นี้ ระวังเจอค่าปรับ

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ที่กรมสรรพากรเปิดให้ยื่นภาษีผ่านระบบ e-filing บนเว็บไซค์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

  • ยื่นภาษีออนไลน์ ผ่อนจ่ายได้สบาย-ไร้ดอกเบี้ย แต่ต้องมีเงื่อนไขเช็กเลยที่นี่

ซึ่งหากใครยื่นภาษีออนไลน์ล่าช้า เกินที่กรมสรรพากรกำหนด จะมีโทษปรับดังนี้

1. บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ตามที่กรมสรรพากรกำหนดของทุกปี หรือยื่นแบบฯ เกินกำหนด

  • ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากรแต่สามารถขอลดค่าปรับได้

2. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตกรณีมีเงินภาษีต้องชำระ

  • หากไม่ได้ชำระเงินภายในวันที่กรมสรรพากรกำหนดของทุกปี ถือว่าไม่ได้ยื่นแบบ ต้องไปยื่นแบบ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1

3. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เกินกำหนดเวลา

  • กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1
  • กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระค่าปรับตามข้อ 1 เพียงอย่างเดียว

4. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ

  • กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
  • กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

คุณกำลังดู: ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2565 หมดเขต 10 เม.ย. นี้ ยื่นไม่ทันต้องเจอโทษอะไรบ้าง

หมวดหมู่: การลงทุน

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/money/865139/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด