อยุธยา - เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

อยุธยา - เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563