ออมเงินออมสิน "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5" ดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี ปลอดภาษีเช็กด่วน

ออมเงินกับออมสิน กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 ดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.47% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 5 เดือน ปลอดภาษี หมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 เช็กเงื่อนไขด่วน

ออมเงินออมสิน "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5" ดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี ปลอดภาษีเช็กด่วน

ธนาคารออมสิน เปิดเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 ดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี ปลอดภาษี เช็กเงื่อนไขด่วนได้ที่นี่

ธนาคารออมสินออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เพื่อเป็นการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5

 • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเท่าใดก็ได้

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี

รายละเอียดเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 5 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 5 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

 • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 0.40 ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 0.40 ต่อปี
 • นิติบุคคลอื่น ร้อยละ 0.30 ต่อปี

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

เมื่อครบระยะเวลาฝาก

 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท

คุณกำลังดู: ออมเงินออมสิน "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5" ดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี ปลอดภาษีเช็กด่วน

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/money/876995/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด