ออมเงินกับออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 ปี ดอกเบี้ยสูง เช็กเลย

ธนาคารออมสิน เปิดผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เก็บออมและใช้จ่ายเมื่ต้องการ ผลตอบแทนสูงดอกเบี้ยสูงสุด 0.40% ต่อปี

ออมเงินกับออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 ปี ดอกเบี้ยสูง เช็กเลย

ออมเงินกับธนาคารออมสิน "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 ปี" ดอกเบี้ยสูงสุด 0.40% ต่อปี เช็กเงื่อนไขเลย

ใครที่กำลังมองหาแหล่งออมเงินเพื่อวางแผนใช้จ่ายในอนาคต แถมได้ดอกเบี้ยสูงแล้วล่ะก็ ขอแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกในการออมเงินกับธนาคารออมสิน กับผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 ปี

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 ของธนาคารออมสิน

 • มุ่งเน้นเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่ยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
  • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป
  • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.. 65

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเท่าใดก็ได้

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี

รายละเอียดเงินฝาก

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย
 • เมื่อฝากครบ 10 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 • ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 10 เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

 • บุคคลธรรมดา ร้อยละ 0.40 ต่อปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ร้อยละ 0.40 ต่อปี
 • นิติบุคคลทั่วไป ร้อยละ 0.30 ต่อปี
 • ส่วนราชการ ร้อยละ 0.30 ต่อปี
 • รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ ร้อยละ 0.30 ต่อปี
 • สถาบันการเงิน ร้อยละ 0.30 ต่อปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 0.30 ต่อปี

คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

 • ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 65

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

เมื่อครบระยะเวลาฝาก

 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ

 1. บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 2. นิติบุคคลทุกประเภท

คุณกำลังดู: ออมเงินกับออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 ปี ดอกเบี้ยสูง เช็กเลย

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/money/866215/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด