“อุเทน” ชง ทุกบ้านใช้ไฟฟรี 110 หน่วย ชี้มาตรการ ต้องทั่วถึง-เท่าเทียม

“อุเทน” สับรัฐ ลดค่า Ft เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าน้อย เลือกปฏิบัติ-ถ่างเหลื่อมล้ำ แนะให้ใช้ไฟฟรีทุกครัวเรือน 110 หน่วย เผย เห็นปัญหา คนใจบุญชอบแจกข้าวหมา ข้าวแมว-คนเร่ร่อน ลั่น หากได้เป็นผู้ว่าฯ

“อุเทน” ชง ทุกบ้านใช้ไฟฟรี 110 หน่วย ชี้มาตรการ ต้องทั่วถึง-เท่าเทียม

“อุเทน” สับรัฐ ลดค่า Ft เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าน้อย เลือกปฏิบัติ-ถ่างเหลื่อมล้ำ แนะ ให้ใช้ไฟฟรีทุกครัวเรือน 110 หน่วย เผย เห็นปัญหา คนใจบุญชอบแจกข้าวหมา ข้าวแมว-คนเร่ร่อน ลั่น หากได้เป็นผู้ว่าฯ เร่งจัดระเบียบ

วันที่ 23 เม.ย. นายอุเทน ชาติภิญโญ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 17 กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก ไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน จนถึงรอบเดือน ส.ค. 65 ว่า เข้าใจว่ารัฐบาลต้องการออกช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและผู้ประกอบการรายเล็ก แต่เห็นว่าการตีโจทย์ของรัฐบาลนั้นไม่ถูกต้อง เพราะการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำจากจำนวนการใช้ไฟฟ้านั้นเหมือนต้องการมุ่งเน้นช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟฟ้าน้อย หรือผู้มีรายได้ต่ำ โดยไม่เข้าใจสภาพความเป็นจริง เพราะบางครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ก็อาจมีผู้อาศัยอยู่มาก จนมีการใช้ไฟฟ้ามากตามไปด้วย ที่สำคัญก็เกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนในกลุ่มอื่นที่ต่างก็เสียภาษีให้กับประเทศชาติ และต่างก็ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 สถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำ รวมทั้งวิกฤติราคาพลังงานที่เกิดจากความผิดพลาดในการบริหารของรัฐบาลชุดนี้

“การกำหนดมาตรการช่วยเหลือจากเกณฑ์ขั้นต่ำของจำนวนการใช้ไฟฟ้า เป็นมาตรการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สร้างความเหลื่อมล้ำ เพราะไม่ว่าคนจน คนรวย รัฐบาลต้องก็มีหน้าที่ต้องดูแลช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม โดยผมเคยเสนอว่า หากรัฐบาลต้องการช่วยค่าครองชีพในส่วนของค่าไฟฟ้าจริง ต้องกำหนดให้ทุกครัวเรือนใช้ไฟฟ้าฟรีถึง 81 หน่วย หรือขณะนี้ควรให้ใช้ไฟฟ้าฟรีครัวเรือนละ 110 หน่วย ส่วนที่มากกว่านั้นให้เสียค่าไฟในอัตราขั้นบันได ที่เป็นมาตรการที่เท่าเทียม ทั่วถึง และชอบธรรม แก่คนไทยทุกคนในประเทศนี้ และสามารถควบคุมให้เกิดการประหยัดพลังานไปในตัวด้วย” นายอุเทน ระบุ

นายอุเทน ยังได้เปิดเผยด้วยว่า จากการลงพื้นที่หาเสียงผู้ว่าฯ กทม. ได้พบเห็นปัญหาที่เกิดจากความใจบุญสุนทานเกินเหตุของคนไทย โดยมักมีผู้ใจบุญนำอาหารไปให้แมวและสุนัขจรจัดในพื้นที่สาธารณะ และตามข้างทาง รวมไปถึงมีการแจกจ่ายอาหารให้แก่คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน ตามข้างถนน โดยเฉพาะบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และบนถ.ราชดำเนินเกือบตลอดเส้นทาง ที่กลายเป็นจุดประจำในการมารับอาหารฟรีของคนเร่ร่อน เรื่องนี้สร้างปัญหาทั้งด้านความสะอาด และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนกลายเป็นแหล่งมั่วสุม ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อาศัยและสัญจรไปมา ผ่านละแวกนั้นด้วย ทั้งยังทำให้คนเร่ร่อนเหล่านั้นไม่คิดที่จะประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตไร้บ้านอยู่เช่นนั้น เพราะคิดว่ามีอาหารประทังชีวิตทุกวัน ซึ่งหากตนได้โอกาสเข้าไปบริหาร กทม.จะเร่งจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้มีการแจกจ่ายอาหารหรือข้าวของเครื่องใช้อย่างที่เป็นอยู่อีก

“ถือเป็นค่านิยมผิดๆ ที่คิดว่าเป็นการทำทาน ไม่ว่ากับสัตว์จรจัด หรือคนเร่ร่อน เพราะคนนำอาหารมา มาแล้วก็ไป ไม่เห็นปัญหาว่า ทำให้มีขยะมูลฝอยในพื้นที่ และยังเป็นแหล่งมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ซึ่งหากคิดจะทำบุญทำทานให้เป็นประโยชน์ ควรไปสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล หรือสถานศึกษา จะได้ประโยชน์มากกว่า” นายอุเทน ระบุ.

คุณกำลังดู: “อุเทน” ชง ทุกบ้านใช้ไฟฟรี 110 หน่วย ชี้มาตรการ ต้องทั่วถึง-เท่าเทียม

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2374972

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด