อธิบดีกสส. เปิดโรงสีข้าวแห่งแรกแม่สอด พร้อมมอบเอกสารสิทธิ กสน.3-กสน.5

อธิบดีกสส. เปิดโรงสีข้าวแห่งแรกแม่สอด พร้อมมอบเอกสารสิทธิ กสน.3-กสน.5

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโรงสีข้าวแห่งแรกของสหกรณ์นิคมแม่สอด พร้อมมอบเอกสารสิทธิที่ดิน กสน.3 และกสน.5 แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโรงสีข้าวของสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีนายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีฯ นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15, 16 และ 17 ร่วมด้วยว่า เนื่องจากในพื้นที่อ.แม่สอดยังไม่มีโรงสีข้าวเอกชนให้บริการ ทำให้โรงสีข้าวของสหกรณ์นิคมแม่สอดเป็นแห่งเดียวที่ให้บริการสีข้าวแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ซึ่งในแต่ละปีสหกรณ์ได้ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกของสมาชิกมีปริมาณค่อนข้างสูง ปีละ 1,000-2,000 ตัน ส่วนหนึ่งได้ทำเมล็ดพันธุ์จำหน่าย และอีกส่วนหนึ่งรอราคาขายให้กับโรงสี และมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 1.96 ล้านบาท ทำการก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาด 10 ตัน/วัน เพื่อแปรรูปข้าวสาร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดปัญหาการขาดทุนหากสหกรณ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม่หมดหรือราคาข้าวตกต่ำ ทั้งนี้ ในอ.แม่สอดมีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า 48,000 ไร่ แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 22,000 ไร่ ข้าวเหนียว 8,000 ไร่ ข้าวไร่ 18,000 ไร่ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิก จำนวน 2,541 ครอบครัว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด ถั่วเขียว และนาข้าว ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิมากถึง 5,000 ไร่จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่สอด จก. จำนวน 6 ราย รวมเนื้อที่ 67 ไร่ 3 งาน 36 ตร.ว.และหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) อีกจำนวน 9 ราย เนื้อที่รวม 64 ไร่ 3 งาน (เฉพาะในพื้นที่อ.แม่สอด) ซึ่งเอกสารสิทธิดังกล่าวสามารถนำมาออกเป็นโฉนดได้ในอนาคต"วันนี้ผมมามอบเอกสารสิทธิที่ดิน กสน.3 และกสน.5 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมแม่สอด ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้ทำกินในพื้นที่ของนิคมสหกรณ์มาเป็นระยะเวลานาน จนได้รับสิทธิจะได้เอกสาร หลังจากนี้ถ้ายังมีการทำกินในพื้นที่ ก็จะออกโฉนดและมีสิทธิในที่ดินทำกินอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องในประเทศไทยหลายๆ พื้นที่เรียกร้องกันมาก ที่สำคัญที่ดินเหล่านี้จะต้องใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น" อธิบดีกสส.กล่าวนายวิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า จากนี้ไปความเจริญของตัวอ.แม่สอดเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทำให้ที่ดินนับวันจะกลายเป็นพื้นที่เชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามที่ดินในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ฯ ตราบใดยังไม่ออกกฤษฎีกาหรือออกกฎระเบียบเลิกนิคมฯ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่นิคมฯ จะใช้เพื่อการเกษตรกรเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้ ยกเว้นกิจกรรมต่อเนื่องเกี่ยวกับการเกษตร อาทิ โรงสี ลานมัน ลานตาก เป็นต้น แต่หากกิจกรรมเหล่านี้เป็นของคนอื่น หรือขายให้กับคนนอกไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์นิคมฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เท่านั้นในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมคุณกำลังดู: อธิบดีกสส. เปิดโรงสีข้าวแห่งแรกแม่สอด พร้อมมอบเอกสารสิทธิ กสน.3-กสน.5

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/north/2558503

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด