อัพเดตสนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องบินจอดเต็มลาน ส่วนใหญ่เหลือแต่เที่ยวบินในประเทศ

สนามบินสุวรรณภูมิยังเปิดอยู่แต่มีเที่ยวบินน้อยมาก มาอัพเดทข้อมูลการเดินทางที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้า airport rail link ที่ตอนนี้สนามบินสุวรรณภูมิกำลังเงียบมากเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิทระบาดทำให้สายการบินรถเที่ยวบินหรือบางสายการบินก็ปิดกิจการไปเลยทำให้มีเครื่องบินจอดอยู่ที่สนามบินจำนวนมากและปัจจุบันมีแต่เที่ยวบินในประเทศเป็นส่วนใหญ่ถ้ามีเที่ยวบินระหว่างประเทศก็มีน้อยมากส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินขนคนกับประเทศหรือเที่ยวบินขนส่งสินค้า