โอวาทของรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

โอวาทของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT วันที่ 1 เม.ย. 2563 เวลา 09.45 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: