เอสซีบี เอกซ์ เดินหน้าเต็มตัว หลังนักลงทุนแลกหุ้น “SCBX” ล้นหลามกว่า 99%

“เอสซีบี เอกซ์” ขึ้นเป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจแล้วอย่างสมบูรณ์แบบ หลังนักลงทุนแลกหุ้น SCBX กว่า 99% สะท้อนภาพความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการปรับโครงสร้างธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ “ยานแม่” ของกลุ่มฯ ที่มุ่งสร้างมูลค่าจากธุรกิจใหม่ให้มีขนาดที่มีนัยยะสำคัญ

เอสซีบี เอกซ์ เดินหน้าเต็มตัว หลังนักลงทุนแลกหุ้น “SCBX” ล้นหลามกว่า 99%

นายอาทิตย์ นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า“กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ให้การตอบรับกระบวนการแลกหุ้นจากธนาคารไทยพาณิชย์“SCB”เป็น “SCBX”สูงถึง99%ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

นับเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่90%ซึ่งเสียงตอบรับในครั้งนี้นอกจากจะสื่อถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มฯ แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ “ยานแม่”มุ่งยกระดับองค์กรสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงทีและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียม”

กระบวนการหลังจากนี้คือการนำหุ้น“SCBX”เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้น“SCBX”ในตลาดหลักทรัพย์ได้

เอสซีบี เอกซ์ เดินหน้าเต็มตัว หลังนักลงทุนแลกหุ้น “SCBX” ล้นหลามกว่า 99% และจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ หุ้น “SCBX”เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SCB”เช่นเดิม

เอสซีบี เอกซ์ เดินหน้าเต็มตัว หลังนักลงทุนแลกหุ้น “SCBX” ล้นหลามกว่า 99% “เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการเติบโตของธุรกิจภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ในหลายด้าน

โดยมีบทบาทเป็น “ยานแม่”นำพากลุ่มฯ ให้มีขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าจากธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมการเงินเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีขนาดที่มีนัยยะสำคัญรวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการทำธุรกิจของกลุ่มฯ
ให้สามารถขยายและพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีอนาคตได้อย่างเต็มที่มีการแบ่งแยกการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน

. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มฯโดยรวมและจะนำไปสู่โอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการดำเนินงานของธุรกิจที่โอนย้ายไปยังSCBXที่จะขึ้นเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มฯ

รวมถึงธุรกิจใหม่ในอนาคตในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสูง”นายอาทิตย์กล่าวเสริม

คุณกำลังดู: เอสซีบี เอกซ์ เดินหน้าเต็มตัว หลังนักลงทุนแลกหุ้น “SCBX” ล้นหลามกว่า 99%

หมวดหมู่: การเงิน การธนาคาร

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000512

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด