เอเชีย เวลท์ คืนเงินลูกค้าไม่ครบ ก.ล.ต.ย้ำไม่ขยายเส้นตายให้ตามที่บริษัทร้องขอ

เอเชีย เวลท์ คืนเงินลูกค้าไม่ครบ ก.ล.ต.ย้ำไม่ขยายเส้นตายให้ตามที่บริษัทร้องขอ

ก.ล.ต.เผย มติที่ประชุม ก.ต.ท. ไม่ขยายเวลาให้ บล.เอเชีย เวลท์ นำทรัพย์สินมาคืนลูกค้า หลังล่าสุดบริษัทยังคืนไม่ครบ ชี้ คำสั่งครั้งก่อนเป็นความเหมาะสมและป้องกันผลกระทบต่อทรัพย์สินของลูกค้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีมติไม่ขยายระยะเวลาการดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ตามที่บริษัทขอมา
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (บล.เอเชีย เวลท์) มีการนำเงินของลูกค้าไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาต และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชนได้
จึงมีมติโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ให้ บล.เอเชีย เวลท์ นำเงินของลูกค้าที่บริษัทนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาต มาคืนภายในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 และระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ตามข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 207/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565* นั้น
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มีมติไม่ขยายระยะเวลาการดำเนินการของ บล.เอเชีย เวลท์ ตามที่บริษัทขอมา เนื่องจากการสั่งการของ ก.ต.ท. ในครั้งก่อน เกี่ยวกับระยะเวลาในการนำทรัพย์สินมาคืนให้ลูกค้าได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินการ รวมทั้งความเหมาะสมและการป้องกันผลกระทบต่อทรัพย์สินของลูกค้าแล้ว อนึ่ง บล.เอเชีย เวลท์ ยังไม่ได้คืนเงินลูกค้าอย่างครบถ้วน.

คุณกำลังดู: เอเชีย เวลท์ คืนเงินลูกค้าไม่ครบ ก.ล.ต.ย้ำไม่ขยายเส้นตายให้ตามที่บริษัทร้องขอ

หมวดหมู่: การลงทุน

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/business/investment/stockexchange/2558575

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด