อ.บับลี อับดุลเราะห์มาน | เตรียมตัวเตรียมใจสู่เดือนรอมฎอน

บรรยายศาสนาหัวข้อ เตรียมตัวเตรียมใจสู่เดือนรอมฎอน
โดยอาจารย์บับลี อับดุลเราะห์มาน
------------------------------------------------------------------------------------------------
สนับสนุนช่องได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 655-2-170878
ชื่อบัญชี นายไพศาล แวกือจิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: