อาลัย "เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่" ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

อาลัย "เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่" ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ หรือ เจ้ายาย ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี 7 เดือน

วันนี้ (2 ม.ค.) มีรายงานว่า  เมื่อเวลา 07.25 น. เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี 7 เดือน

สำหรับ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ หรือ เจ้ายาย อันเป็นที่รักและเคารพของลูกหลานทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือและชาวล้านนา เจ้านายฝ่ายเหนือลำดับอาวุโส ที่ได้รับเกียรติคุณยกย่องให้เป็นบุคคล "ค่าแห่งแผ่นดิน" ในด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 และเป็นหนึ่งในเจ้านายฝ่ายเหนือไม่กี่ท่านที่ในบัตรประชาชนมีคำนำหน้าชื่อว่า "เจ้า"

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2472 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา เดือนเพ็ญจึงได้รับขนานนามว่า "ดวงเดือน" เป็นธิดาคนที่สาม ในเจ้าราชภาคินัย (เมืองชื่น ณ เชียงใหม่) เกิดแต่หม่อมจันทร์เทพ ณ เชียงใหม่

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมอุทรหม่อมมารดา ตามลำดับ คือ เจ้าอาทิตย์ เจ้านิภาพันธุ์ และเจ้าประเวศ ณ เชียงใหม่

ตั้งแต่เยาว์วัย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้รับความเมตตาและอนุบาลเป็นอย่างดีจาก เจ้าบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่ ผู้เป็นพระราชธิดาในเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักร กับ แม่เจ้าจามรีวงศ์ ณ เชียงใหม่ โดยเจ้าบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่ได้ทรงรับเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นพระธิดาบุญธรรมและทรงให้ความรักและอภิบาลเป็นอย่างดี

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้รับการฝึกอบรมด้านการเรือนอย่างเคร่งครัดจากคุ้มหลวง ได้ศึกษาการทำอาหาร การทำยาสมุนไพร และเรียนการฟ้อนรำ ขับกล่อมเพลงแบบราชสำนักสยามล้านนาเพื่อต้อนรับราชอาคันตุกะ

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (ป.1-3) โรงเรียนวัฒโนทัยนอก ปัจจุบันคือ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ (ป.4-ม.3) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ม.4-5) และโรงเรียนดาราวิทยาลัย (ม.6) ขณะอายุประมาณ 18-19 ปี เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ สมรสกับพิรุณ อินทราวุธ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ มีบุตร-ธิดา 4 คน

เจ้ายาย อุทิศตนเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองที่ดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติและสังคมส่วนรวมมีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด สมกับที่เป็นสตรีสูงศักดิ์ งามพร้อมด้วยกริยามรรยาทแบบกุลสตรีไทย ทั้งยังได้ดำรงเกียรติแห่งวงศ์ตระกูลได้อย่างสมบูรณ์ จนได้รับการบันทึกชื่อให้เป็นบุคคลสำคัญในสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยล้านนาเพื่อเป็นเกียรติประวัติและอนุสรณ์แห่งคุณความดี

ล่าสุดในปี พ.ศ.2564 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติโดย พณฯ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเกียรติคุณยกย่อง เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ให้เป็นบุคคล "ค่าแห่งแผ่นดิน" ในด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

คุณกำลังดู: อาลัย "เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่" ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/news/8717562/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด