อาการของโควิด 19 วันต่อวัน (Science Insider)

ต้นฉบับจาก Science Insider: https://www.youtube.com/watch?v=OOJqHPfG7pA

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19

==================================================
Copyright Act of 1976


Copyright Disclaimer under section 107 of the Copyright Act of 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
==================================================

ถ้าต้องการไฟล์ซับไทยเพื่อเผยแพร่ต่อ โหลดได้ที่ "https://drive.google.com/open?id=1dB6xlr_gcbxM5E0b-vJ8dsJ6DUsnImUM"

ถ้าต้องการใช้ดนตรีประกอบเพื่อการพากย์เป็นภาษาอื่น โหลดได้ที่ "https://drive.google.com/file/d/12SFMCOoTLVF_UnP7UBpvjQSwbWHUsZU-/view?usp=sharing"
(เป็นเพลงที่ผมทำเอง ไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอน)

ไฟล์วิดีโอต้นฉบับ: https://drive.google.com/file/d/1jEIkR0nB0GiM0LVnu_1TPvGSvmLlqUDO/view?usp=sharing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: