อย่าลืมมาเลือกตั้งออนไลน์กันนะ

อย่าลืมมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาฯ นี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น. ของทุกวันนะ 😍

Website มหาวิทยาลัยรังสิต : https://www2.rsu.ac.th/
Facebook มหาวิทยาลัยรังสิต : https://www.facebook.com/rangsituniversity

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: