วธ.ตั้งงบฯปี 67 พุ่ง 14,815 ล้านบาท “อิทธิพล” มั่นใจตอบโจทย์ประชาชน

วธ.ตั้งงบฯปี 67 พุ่ง 14,815 ล้านบาท “อิทธิพล” มั่นใจตอบโจทย์ประชาชน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้หารือถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งสำนักงบประมาณได้ให้แนวทางการจัดทำงบประมาณ ซึ่งมีความแตกต่างจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยให้เน้นย้ำถึงผลลัพธ์การใช้จ่ายงบประมาณ ต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ว่าจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง ถือเป็นโจทย์ใหม่ของการจัดทำงบประมาณของ วธ.ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2567 วธ.จัดทำคำของบประมาณฯจำนวนที่สูงขึ้น ถึง 14,815 ล้านบาท มุ่งการดำเนินงานที่เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด และกิจกรรมที่ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

นายอิทธิพลกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนได้ย้ำให้มีการบูรณาการกิจกรรม และโครงการของหน่วยงานในสังกัด วธ. โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยเฉพาะงานที่เป็นลักษณะเดียวกันให้นำมารวมกัน หรือหากมีกิจกรรมที่แยกกันทำได้ ก็ให้แต่ละหน่วยงานคิดหาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้การทำงานเกิดเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดมากขึ้นและกว้างขวางขึ้น โดยให้แต่ละหน่วยงานแจ้งให้ทราบก่อนหนึ่งไตรมาส เพื่อให้มีเวลาบูรณาการทำงานร่วมกัน ที่สำคัญอาจจะมีการนำงบประมาณของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการกัน เพื่อลดภารกิจที่ซ้ำซ้อน และใช้งบประมาณได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ขณะเดียวกันได้ติดตามการใช้งบประมาณปี 2566 ของแต่ละกรม ซึ่งยังมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้า เฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 30 และงบลงทุนยังเบิกจ่ายได้ล่าช้า เดินหน้าไปได้เพียง ร้อยละ 20 เท่านั้น จึงกำชับให้มีการเบิกจ่ายให้ตรงเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

“สำนักงบประมาณได้เปิดโอกาสให้มีการหารือถึงปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงาน ซึ่งในส่วน วธ.ได้รายงานว่า ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา งบประมาณนำไปใช้จัดกิจกรรมในช่วงโควิด-19 ไม่มีการขอตั้งงบกิจกรรมที่รวมคน และ ใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่อยากให้สำนักงบประมาณ พิจารณาจากตัวเลขเดิม ที่ วธ.ได้รับปีที่แล้วเพียง 6,700 กว่าล้านบาท เพราะโครงการสำคัญของ วธ.ยังมีอีกมาก และการตั้งงบประมาณ จำนวน 14,815 ล้านบาท ถือเป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับภารกิจที่จำเป็นทั้งสิ้น ซึ่งเราก็มั่นใจในการตอบคำถาม ว่าประชาชนจะได้อะไรจากโครงการต่างๆที่อยู่ในคำของบประมาณทั้งหมด จึงมั่นใจว่าจะได้รับงบประมาณที่มากขึ้น” รมว.วัฒนธรรมกล่าว.

คุณกำลังดู: วธ.ตั้งงบฯปี 67 พุ่ง 14,815 ล้านบาท “อิทธิพล” มั่นใจตอบโจทย์ประชาชน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2622171

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด