วธ.จัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

วธ.จัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม แถลง ข่าวการจัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ว่า

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 11-14 ส.ค.2565 ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นายอิทธิพลกล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ ดังนี้

1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา เรื่อง “ผ้าไทย” จากสิ่งทอของชาวบ้าน และทรงเผยแพร่ความงามและคุณค่าของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วโลก ในนิทรรศการ “ลายศิลป์แห่งเส้นไหม : มรดกไทยสู่สากล”

2.นิทรรศการวันผ้าแห่งชาติ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวันผ้าแห่งชาติของประเทศต่างๆ 3.นิทรรศการศิลปินแห่งชาติ จัดแสดงผ้าทอผลงานของนายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ โดยจำลองบรรยายบ้านคำปุน จ.อุบลราชธานี แหล่งผลิตผ้าไหมทอมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 4.นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด 5.นิทรรศการ
และการแสดงแบบผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 4 ภาค จาก 4 ดีไซเนอร์ในระดับชาติและนานาชาติ 6.นิทรรศการและการแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัย ในโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้

นายอิทธิพลกล่าวอีกว่า ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ การแสดง “จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” การขับร้องดนตรีวงเฉลิมราชย์ และการแสดง “โขน” โดยเปิดสำรองที่นั่งได้ที่ www.m-culture.go.th นอกจากนี้มีการจำหน่ายออกร้านผ้าและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าจากชุมชนผู้ประกอบการ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นต้น.

คุณกำลังดู: วธ.จัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2462884

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด