วิธีซ่อนเพื่อนในเฟสบุค ไม่ให้ใครเห็น

วิธีซ่อนเพื่อนในเฟสบุค ไม่ให้ใครเห็น

-----------------------------------------------------
ชี้เป้า👉สำหรับ FC ที่ตามหาสินค้า gadget และมือถือ
🔰ร้าน: https://shp.ee/dd9xzzj
🔰 ร้าน: https://shp.ee/6k5gj9j

🔰ร้าน: https://shp.ee/res7a9j
🔰ร้าน: https://shp.ee/hwm75xj
🔰ร้าน: https://shp.ee/ivpzhfj