วิธีลงทะเบียน รับเงิน (ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า) คืน #ลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนะนำ ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า
กรอก ชื่อ-สกุล
รหัสผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก
เบอร์โทรศัพท์
เท่านี้ เอง
#วิธีลงทะเบียน #ค่าไฟ #ลงทะเบียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลิ้งลงทะเบียนขอเงินคืน https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/default.aspx

กฟภ. จะคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้แก่เจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: