วิธีลงทะเบียน รับเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี ผ่านมือถือง่ายๆ

#บัตรคนจน #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #วิธีลงทะเบียนผ่านมือถือ

ลิ้งค์ลงทะเบียนค่าไฟฟรี คือ https://eservice.pea.co.th/welfareregister

ลิ้งค์ลงทะเบียนค่าน้ำฟรี คือ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: