วิธีลงทะเบียน ลดค่าไฟ 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ#บัตรคนจน#ค่าไฟฟ้า#

ลงทะเบียนลดค่าไฟ:

เข้าไปที่เว็บไซต์การไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิก https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

- การไฟฟ้านครหลวง คลิก http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: