วิธีลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่อน 100-300 บาทต่อเดือน

เปิดวิธีลงทะเบียนออมสิน "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ผ่อนเดือนละร้อย ดึงบัญชีกลับมาปกติ สมัครได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66

วิธีลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่อน 100-300 บาทต่อเดือน

วิธีลงทะเบียนออมสิน "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ขอผ่อนปรนเดือนละร้อย สมัครได้จนถึง 31 ธ.ค. 66

ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการ "สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19" วงเงินคนละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท และสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงินไม่เกินรายละ 10,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวให้กับประชาชนที่ขาดรายได้ช่วงวิกฤติที่ผ่านมา ซึ่งในเดือน ส.ค. 66 ที่ผ่านมา ธนาคารได้ขยายระยะเวลาเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถึงเดือน ต.ค. 67

แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในระยะเริ่มฟื้นตัว ประกอบการค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้ และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงได้ออกมาตรการ ไม่คิดดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด และนำเงินที่ชำระไปตัดเงินต้นทั้งจำนวน

สำหรับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ได้ให้ลูกหนี้เริ่มผ่อนชำระเพียง 100 บาทต่อเดือน สำหรับงวดที่ 1-6 หลังจากนั้น งวดที่ 1-12 ผ่อนชำระ 300 บาทต่อเดือน ขยายระยะเวลาการชำระจนถึงเดือนตุลาคม 2567

วิธีลงทะเบียนออมสิน "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ขอผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และเลือก Banner ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ Covid-19

 registeration

 • อ่านเงื่อนไขและรายละเอียด กดทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงในการลงทะเบียน" และกดยอมรับ

 pay1

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในระบบ
  • เลขบัตรประชาชน-เลขหลังบัตรประชาชน
  • วัน/ เดือน/ ปี เกิด (พ.ศ.)
  • ชื่อ-นามสกุล
  • บ้านเลขที่-ถนน-แขวง
  • เขต/อำเภอ-จังหวัด-รหัสไปรษณีย์
  • เบอร์โทรติดต่อ
  • เลือกกรอก รหัส Pin 6 หลัก หรือ เลขที่บัญชีเงินฝาก
  • กด “ยืนยัน”

คุณกำลังดู: วิธีลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่อน 100-300 บาทต่อเดือน

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/money/912935/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด