วิธีลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน (ประกันสังคม)

การลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมีผลทำให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
เรามาดูวิธีการของแต่ละประเภทของผู้ประกันตนโดยสังเขป
==================
บท/บรรยาย : ศราวุธ ชัยดี
บันทึกเสียง : PURE StUdio
https://purestudio.simdif.com/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: