วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอพ Siriraj Connect

วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอพ Siriraj Connect

เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทางโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกสบาย
แจ้งเตือนการนัดหมาย คิวตรวจ เลื่อนนัดได้ด้วยตนเอง รวมถึงชำระค่าบริการได้ด้วยค่ะ

ดาวน์โหลดได้ที่

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siriraj.sirirajconnect&hl=en

https://apps.apple.com/th/app/siriraj-connect/id1443999586?l=th

#SirirajConnect
#Siriraj