วิธีการจองคิวรับวัคซีน COVID-19

สิ่งที่ต้องนำมาในวันเวลาที่นัดรับวัคซีน

บัตรประชาชนตัวจริง
แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ (ใช้เพียงท่อนเดียว)
แบบคัดกรองและยินยอมฉีดวัคซีน
น้ำดื่ม/ปากกาส่วนตัว

โทรศัพท์เพื่อแสดงยืนยันนัดหมายบนเวปไซด์ ภูเก็ตต้องชนะ.com

แผนการฉีดวัคซีน Sinovac ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี โดยท่านสามารถเลือกวันและเวลาได้เอง

เข็มแรก ในวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น.
เข็มที่สอง ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 1-6,17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น.


แผนการฉีดวัคซีน Astrazeneca ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น โดยท่านสามารถเลือกวันและเวลาได้เอง

เข็มแรก ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. (วันที่ 9,15 เปิดเฉพาะบางศูนย์)
เข็มที่สอง ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-17.00 น.


เรามีศูนย์บริการวัคซีนให้ท่านเลือกได้เองจำนวน 6 จุด

อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต
โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต
ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง
สนามกีฬาสะพานหิน 4000 ที่นั่ง
โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้า"อนาคตภูเก็ตอยู่ในมือเรา"
#ภูเก็ตต้องชนะ #จองคิวรับวัคซีน #COVID19
https://ภูเก็ตต้องชนะ.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: