วิธีการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคม ม. 33 ลูกจ้างรับ 10,000 ทำตามได้เลยแนบลิ้งค์ให้แล้ว

วิธีการเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 ทั้งลูกจ้างและนายจ้าง /นายจ้างรับตามจำนวนลูกจ้าง 3000 บาทต่อรายสูงสุดไม่เกิน 200 คน/ลูกจ้างรับ 10,000 ทำตามได้เลยตามลิงค์ล่างนี้
https://www.sso.go.th/eform_news/