วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เดินหน้าช่วยโชห่วย หนุนเกษตรกร ดันProfit sharing

นาย #วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล #รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดการสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ดูแลร้านค้าโชห่วย ดันส่งออกสินค้าเกษตร พร้อมลุยนโยบาย “Profit Sharing"
.
1.การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการอย่างไร?
ต้องมีการปราบปรามที่ต้นน้ำไม่ใช่ที่ไปน้ำ เพราะว่าหากเราไปปราบปรามที่ปลายน้ำก็จะไม่มีวันหมด ดังนั้นจึงต้องไปปรับที่ต้นการผลิต ซึ่งอยากจะให้ได้ใช้ของที่ดีๆและมีคุณภาพเพราะหากของไม่มีคุณภาพเมื่อนำไปใช้แล้วไม่นานก็จะเสียหายและไม่ได้ประโยชน์

2.มาตรการการดูแล “โชห่วย” อย่างไรบ้าง?

ทำอย่างไรร้านค้าโชว์ห่วยถึงจะอยู่ในประเทศไทยของเราให้ได้ ผู้ผลิตสินค้าต้องมาขายสินค้าที่ร้านโชห่วยในราคาที่ถูก รับสินค้าโดยตรง และจะส่งผลให้ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าในราคาที่ย่อมเยาว์ การค้า

3.การค้าระหว่างประเทศ วางแผน อย่างไรบ้าง?
แนวคิดในการลดต้นทุนการผลิต และช่วยวางแผนการขาย โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในการหาตลาดให้กับเกษตรกร เพราะปัจจุบันเกษตรกรไทย อาทิ ข้าวโพดและโคนมมีการเติบโตขึ้นไว ดังนั้นจึงต้องรีบหาตลาดรองรับให้กับเกษตรกร

4.นโยบายที่หาเสียง นำมาใช้อย่างไรได้บ้าง ?
“Profit Sharing" หรือ ระบบกำไรแบ่งปัน โดยทำอย่างไรให้เกษตรกร ได้มีหุ้นส่วนแบ่งปันกับผู้ประกอบการ เนื่องจากหากเกษตรกรมีความแข็งแรง ประเทศไทยก็แข็งแรงไปด้วย และอยากประเทศไทยควรมีการพัฒนาและก้าวไกลมากกว่าประเทศอื่น
.

#พรรคภูมิใจไทย #พรรคการเมืองเชิงปฏิบัติการ #เพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชน