"วิป 3 ฝ่าย" เผย ประชุมร่วมรัฐสภา ก.ม.ลูกเลือกตั้ง 10 ส.ค.มั่นใจเข็นทัน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เผย ถก "วิป 3 ฝ่าย" ประชุมร่วมรัฐสภา 10 ส.ค.ชี้ ผลออก 3 หน้า ยังมั่นใจเข็นกฎหมายเลือกตั้งทัน แจง ปชป.จุดยืน ปชป.เดิมพร้อมเดินสุดทาง

"วิป 3 ฝ่าย" เผย ประชุมร่วมรัฐสภา ก.ม.ลูกเลือกตั้ง 10 ส.ค.มั่นใจเข็นทัน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เผย ถก "ป 3 ฝ่าย" ประชุมร่วมรัฐสภา10 ส.ค.ชี้ ผลออก 3 หน้า ยังมั่นใจเข็นกฎหมายเลือกตั้งทัน แจง ปชป.จุดยืน ปชป.เดิมพร้อมเดินสุดทาง

เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 4 ส.ค. 2565 ที่รัฐสภา นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงผลการหารือคณะกรรมการประสานงานสามฝ่าย (วิปสามฝ่าย) คือ วุฒิสภา ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล 3 ข้อดังนี้ 1.ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 10 ส.ค. เวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วต่อไป เชื่อว่าจะถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ. .... เพราะ พ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. เหลืออีกเพียง 4 มาตราเท่านั้น 2.กำหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสฯที่ 11 ส.ค. เวลา 9.30 น. และ 3.เนื่องจากกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จะเสนอรายงานในวันที่ 9 ส.ค. 2565 จึงเห็นพ้องให้มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการในการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 17-19 ส.ค.นี้

“โดยประเด็น คือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้วส่งมาในวาระที่ 2 และ 3 เมื่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อย คือ สูตรหาร 500 หา ส.ส.บัญชีรายชื่อ คณะกรรมาธิการฯ จึงได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนมาตราที่เกี่ยวเนื่อง และได้ส่งรายงานมายังประธานรัฐสภาซึ่งประธานรัฐสภาได้บรรจุลงในระเบียบวาระ ตนคาดว่า กระบวนการจะเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีทางออกอยู่ 3 ทาง คือ

1. หากที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบในวาระ 2 และ 3 จะต้องดำเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 132(2) คือ ส่งไปให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องคือ กกต. ได้ให้ความเห็นว่าขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะในการที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญได้หรือไม่

2.หากที่ประชุมร่วมรัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบ ก็ถือว่าร่างกฎหมายลูกฉบับนี้ตกไป ถ้าจะมีการหยิบยกขึ้นมาใหม่จะต้องเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาใหม่

3.หากที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 132(1) คือต้องนำร่างที่เสนอในวาระที่ 1 คือ สูตรคำนวณ ส.ส.หาร 100 เข้ามา เพื่อที่จะให้สภาให้ความเห็นชอบส่งไปยังนายกรัฐมนตรี ตาม ม. 81 และ ม. 148 ตามลำดับต่อไป” นายนิพนธ์ กล่าว

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า ยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนเดิม แต่หากรัฐสภามีมติอย่างไรก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวในฐานะเป็นกรรมาธิการฯ เห็นว่า หากสภาเห็นชอบก็จะส่งไปให้สุดทาง คือ ให้ กกต.ได้ดำเนินการวินิจฉัยและส่งกลับมายังสภา เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตาม กกต. หรือหากไม่ผ่านการพิจารณา หรือสภาพิจารณาไม่ทันภายใน 180 วัน ก็ถือว่าเป็นไปตามกลไกของกฎหมายรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน

คุณกำลังดู: "วิป 3 ฝ่าย" เผย ประชุมร่วมรัฐสภา ก.ม.ลูกเลือกตั้ง 10 ส.ค.มั่นใจเข็นทัน

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2464352

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด