วันวิทยาศาสตร์

รายการทันข่าวเที่ยงวัน 16/8/56
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โดยทีมข่าวเคเบิ้ลทีวีไทย พีทีวี ศรีราชา