วันสายใจไทย 2 เมษายน 2563

ในศุภวาระมหามงคล 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิสายใจไทยฯ ขอพระราชทานอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ยิ้มสู้” หนึ่งในเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยเข้มแข็ง และก้าวผ่านภัยพิบัติจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปด้วยกัน

#วันสายใจไทย #รวมสายใยยิ้มสู้ไปด้วยกัน
ช่องทางติดต่อมูลนิธิสายใจไทยฯ

@มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.saijaithai.or.th/

4 ความคิดเห็น:

SuperMaxVita HD
SuperMaxVita HD:
ตั้งแต่พ่อหลวงร.9 เราจากไป ก็มีท่านนี้แหละที่ทรงงานไม่หยุด ไม่บ้าอำนาจและยศที่ท่านมีเลย ทำเพื่อคนไทยจริงๆ
ก๊อง จันทร์สุข
ก๊อง จันทร์สุข:
แก้ชื่อคลิปเป็น 2563 หน่อยจ้า
พรพรรน พิไธสง
พรพรรน พิไธสง:
🌝🌝🌝🌝🌝
세븐 . 부,아름다워 I'm Seven
세븐 . 부,아름다워 I'm Seven:
ขอ องค์ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ ทรงมี พระวรกาย ที่ สมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็น ร่มโพธิ์ ร่มไทร ของประชาชนชาวไทย ขอพระองค์ ทรง พระ เจริญยิ่งยืนาน 🙏