วันสารทไทย (ชิงเปรต)

หลวงพ่อใหญ่ ตอน สารทไทย (พิธีชิงเปรต)
โอวาทธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
www.facebook.com/TouDhamma