วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายน ประวัติและกิจกรรมสำคัญ 2565

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายน จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2513 ตามประกาศของโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกในเครือข่าย

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายน ประวัติและกิจกรรมสำคัญ 2565

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายน จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2513 ตามประกาศของโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program : UNEP) เพื่อสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกในเครือข่ายกว่า 193 ประเทศทั่วโลก ประสานงานผ่านเว็บไซต์ส่วนกลางในชื่อ Earthday.org

ประวัติ “วันคุ้มครองโลก” สากล

จุดเริ่มต้นของวันคุ้มครองโลกเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2512 นายJohn McConnell นักเคลื่อนไหวด้านสันติภาพ ได้เสนอให้จัดตั้งวันคุ้มครองโลกเพื่อให้เป็นเกียรติแก่โลก โดยเลือกใช้วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2513 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือ ภายใน 1 เดือนต่อมา Gaylord Nelson หนึ่งในวุฒิสภาก็เสนอให้ระบุการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา โดยจ้างนาย Denis Hayes นักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประสานงาน ภายหลังใช้ชื่อวันคุ้มครองโลก (Earth Day) และในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513 ผู้คนกว่า 20 ล้านคนก็เดินทางหลั่งไหลมาตามถนน เพื่อร่วมแสดงพลังตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม วันนี้จึงกลายเป็นวันที่มีผู้ชุมนุมมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

ในวันคุ้มครองโลกปี พ.ศ. 2533 Denis Hayes ได้รวบรวมประเทศสมาชิกได้มากถึง 141 ประเทศ และในปีพ.ศ. 2559 ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และอีก 120 ประเทศสมาชิก ได้ลงนามข้อตกลงเพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ และรับรองโดยฉันทามติของ 195 ประเทศ

กิจกรรมสำคัญในวันคุ้มครองโลก ประชาชนจะจัดงานตลอดสัปดาห์ เพื่อมุ่งเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกเผชิญอยู่ ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เกิดการระดมมวลชนออนไลน์ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ เพื่อร่วมสังเกตการณ์ในรอบ 50 ปี ของวันคุ้มครองโลก

กิจกรรมวันคุ้มครองโลกปี 2565

วันคุ้มครองโลกปี พ.ศ. 2565 เว็บไซต์EARTHDAY.ORG ร่วมกับพันธมิตรจัดเสวนาขึ้นในธีมNature in the Race to Zero มีการประชุมร่วมกับผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ สิ่งแวดล้อมในช่วงภาวะสงคราม เพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือ 0 ภายในกลางศตวรรษนี้ และเพื่อรักษาอุณหภูมิโลกให้ตำ่กว่า 1,5 องศาเซลเซียส ให้เป็นไปตามข้อตกลงปารีส

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ “วันคุ้มครองโลก”

  • Earthday.org
  • องค์การบริหารจัดการเรือนกระจก (องค์การมหาชน) www.tgo.or.th

คุณกำลังดู: วันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายน ประวัติและกิจกรรมสำคัญ 2565

หมวดหมู่: วัฒนธรรม

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2074110

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด