วันข้าราชการพลเรือน 2562

1 เมษายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องวายุภักษ์ ๒ – ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: