วันเหมายันคืออะไร ติดตามได้ในรู้ก่อนร้อนหนาว | 22-12-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล

พาคุณผู้ชมไปพูดคุยเรื่องวันเหมายัน เป็นวันที่ช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี ส่วนช่วงกลางวันจะสั้น เกิดจากอะไร ไปติดตามกับคุณคุปตนันต์ พิสิฐมหันต์


ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv

Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gjwZho2wqw