" วันจักรี " 6 เมษายน น้อมรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ข่าวเที่ยง วันที่ 6 เมษายน 2564 #NBT2HD

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ย้อนกลับไปเมื่อปี 2325 หรือประมาณ 239 ปี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีด้วย
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่สำคัญ คือ ทรงย้ายเมืองหลวงราชธานี จากฝั่งธนบุรี มายังฝั่งพระนคร ชื่อว่า " กรุงเทพมหานคร " / ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และอยุธยา นอกจากนี้ ยังทรงตรากฎหมาย " ตราสามดวง " เพื่อใช้เป็นหลักบริหารบ้านเมืองด้วย