วัคซีนที่ดีที่สุดคือ...วัคซีนนี้!

วันนี้ 7 พ.ค. 2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกสารแสดงจุดยืน มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เรื่องวัคซีนโควิด 19

ผมเล่าให้ฟังครับ

#วัคซีนดีที่สุด
#วัคซีนตัวไหนดีที่สุด