Welcome Ceremony and Press Conference MissGrandThailand 2020

Welcome Ceremony and Press Conference
#MissGrandThailand
#MissGrandThailand2020
#เวทีอันดับ1ของประเทศไทย
#นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์
#นับจากนี้มีแต่one

#MGTxONE31

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: