วิดีทัศน์ประเพณีแซนโฎนตา เทศกาลสารทของชาวไทยเชื้อสายเขมร

วิดีทัศน์ประเพณีแซนโฎนตา เทศกาลสารทของชาวไทยเชื้อสายเขมร จัดทำโดยกลุ่ม THE BRICK โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา หากผิดพลาดประการใดทางทีมงานTHE BRICK ก็กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th/surinmuseum/parameters/km/item/%E0%B9%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%8E%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3.html
และ https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/138684.html