วัดเสาธงหิน​ บางใหญ่​ นนทบุรี​ Ep.49 | Arporn​Station​

#วัดเสาธงหิน​ #วัดเก่าบางใหญ่#สมเด็จพระเจ้าตากสิน
วัดเสาธง​หิน​เดิมชื่อวัดสักตั้งอยู่ริมคลองอ้อมนนทบุรี​สร้างในสมัยปลายอยุธยา​พศ.2310สมเด็จ​พระเจ้าตากสินทรงรวบรวมไพร่พลที่บริเวณวัดนี้และได้เอาธงมาปักและเอาหินทับเพื่อให้เห็นธงแต่ไกล​ และได้โปรดสร้างพระพุทธรูป​เนื้อชินเงิน3องค์​คือพระประธาน1องค์​และพระสาวกอีก2อง​ค์ และเมื่อสิ้นสุดสงครามได้กลับมาบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นวัด"เสาธงหิน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: