งานเเห่วัดแขกอลังการ"นวราตรี" ขบวนแห่บูชาพระแม่อุมาเทวี ซุ้มบูชาศรัทธาองค์เทพ ปิดถนนสีลมEP1

พาชม ขบวนแห่ งานวัดแขก งานนวราตรีขบวนแห่บูชาพระแม่อุมาเทวีองค์เทพต่างๆที่ถนนสีลม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: