Wake Up Thailand - 'ชัยวุฒิ' ผลงานดี ปกป้อง 'ประยุทธ์' จนได้เป็นรัฐมนตรี

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.พปชร. เครือข่าย ‘ประวิตร’ คอยเป็นองครักษ์พิทักษ์ ‘ประยุทธ์’ ผลงานเข้าตา จนได้ดีถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join

ติดตาม VoiceTV

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/wakeupthailand
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/

#VoiceTV #WakeUpThailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: