(Vlog : 64) ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 (สอบผ่านแล้ว) เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 27--28 ม.ค.2565

คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมดีใจมากๆเลยที่ สามารถสอบผ่านท้องถิ่น 2564 ครั้งแรกไม่เคยสอบผ่านอะไรเลยตลอด 3 ปีที่ตะลุยสอบมาเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้บรรจุก็ตามแต่ก็ดีใจที่ก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกได้แล้ว เป้าหมายต่อไปคือสอบสัมภาษณ์ ภาค ค

- ให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตามเกณฑ์ (ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จำแนกตามภาค/เขตและตำแหน่ง) เข้าสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันที่ 27 - 28 ม.ค. 2564
- สถานที่สอบจะมี 10 กลุ่มภาค/เขต ตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้
- ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสุภาพ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานแสดงการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ก่อนการสอบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ผลเป็นลบไปแสดงในการเข้าสอบด้วย

- เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าสอบต้องนำไปยื่นในวันสอบ
1) บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่สมัคสอบ
2) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่สมัคสอบ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4) สำเนาทะเบียนบ้าน
5) สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา
6) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับตำแหน่งที่ต้องมีใบอนุญาตฯ) ที่ยังไม่หมดอายุ
7)ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่ไม่เป็นโรคตามประกาศกำหนด
8)เอกสารทางทหาร (กรณีเป็นเพศชาย) เป็นต้น
รายละเอียดตามเอกสารที่โพสต์มาพร้อมนี้ โดยขอให้ผู้ที่เข้าสอบได้ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซด์ http://www.dlaapplicant2564.com หรือ http://www.dla.go.th

หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/3wM4xu0

แนวข้อสอบ หนังสือสอบ กพ 64 ภาค ก. ลองดูได้ที่นี่
https://bit.ly/2V1mBCE

#BornExam #ท้องถิ่น #สอบผ่านแล้ว

ติดตามเราได้ที่
=============================================
Facebook : https://www.facebook.com/BornExam
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCVTjG-9cYiY_d7X8Uf8C4YA
Website : https://bornexam.blogspot.com/
=============================================

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: