ตอนที่ 4 เกาหลีใต้ เทคโนโลยีล้ำ นวัตกรรมเลิศ

ข่าวต่างประเทศ สื่อให้เห็นความร่วมมือและการแข่งขันระดับสากล
ข่าวเทคโนโลยี ย้ำชัดว่าโลกเปลี่ยนไปเร็วมาก
ข่าวเศรษฐกิจ บอกเป็นนัย ๆ ว่า ถ้าไม่เจ๋งจริง อยู่ยากแน่นอน

จะเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21
1. ต้องสร้างให้มีขีดความสามารถและเครือข่ายที่เป็นสากล

2. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
3. ต้องมีทั้งความรู้ ทักษะ และคุณธรรมควบคู่กันไป และต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้

ลองดูกรณีศึกษาได้จาก สารคดีสร้างสรรค์การศึกษาและการเรียนรู้ ก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 4 ประเทศเกาหลีใต้ เทคโนโลยีล้ำ นวัตกรรมเลิศ

#โลก360องศา #World360degree #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์