ข่าวที่เกี่ยวข้อง "Www.ชิมช้อปใช้.com ลงชื่อเข้าใช้"

คลังเเนะประชาชนใช้เงินกระเป๋า 2 พร้อมรับลูก “ชิมช้อปใช้” เฟส 2 - ประชาชาติ
คลังเเนะประชาชนใช้เงินกระเป๋า 2 พร้อมรับลูก “ชิมช้อปใช้” เฟส 2 - ประชาชาติ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังแนะผู้ลงทะเบียนใช้เงินกระเป๋า 2 ร่วมกันฟื้นเศรษฐกิจไทย ได้เงินคืน 15% พร้อมดึงร้านค้าชุมชนร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” ร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) พร้อมนางสาววิลาวรรณ ยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายยรรยง ลิ้มพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กเเละรายย่อย ธนาคารกรุงไทย นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย หรือททท. เดินทางไปยังตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ...