ข่าวที่เกี่ยวข้อง "Www.ชิบช้อปใช้ .com"

เงินสะพัด!! โอนเงินเข้าบัญชีร้าน 'ชิมช้อปใช้' ทะลุ 4 พันล้านบาท - The Bangkok Insight
เงินสะพัด!! โอนเงินเข้าบัญชีร้าน 'ชิมช้อปใช้' ทะลุ 4 พันล้านบาท - The Bangkok Insight

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้โอนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ แล้วกว่า 4,295.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นร้านค้าที่ได้สิทธิ กระเป๋าสิทธิ ชิมช้อปใช้ (G-Wallet 1) 1,000 บาท จำนวน 4,253.7 ล้านบาท ... SMS ยืนยันแล้ว ขอให้รีบดำเนินการติดตั้ง App เป๋าตัง และเริ่มให้สิทธิโดยการใช้จ่ายภายใน 14 วัน เพื่อรักษาสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ประชาชนสามารถค้นหารายชื่อและพิกัดร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการได้ที่ App เป๋าตัง และที่เว็บไซต์ www.ktb.co.th และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้า ...