ข่าวที่เกี่ยวข้อง "ชิมชอบใช้ลงทะเบียนสมัครวันที่ 9 ตุลาคม"