ข่าวที่เกี่ยวข้อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม"

ผู้มีรายได้น้อยเตรียมตัว ขึ้นทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ต้นปี'63 เพิ่มประกันอุบัติเหตุ-สุขภาพ - ประชาชาติ
ผู้มีรายได้น้อยเตรียมตัว ขึ้นทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ต้นปี'63 เพิ่มประกันอุบัติเหตุ-สุขภาพ - ประชาชาติ

รัฐบาลวางแผนคัด “คนจน” อีกรอบต้นปี'63 งัดเทคโนโลยีบล็อกเชนสกัด “จนไม่จริง” คาดเหลือต่ำกว่า 10 ล้านคน จากปัจจุบันมีถึง 14.5 ล้านคน เปิดทางรัฐเพิ่มสวัสดิการให้คนจนจริง ๆ ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น รับนโยบาย “สมคิด” ให้เพิ่มสวัสดิการ “ประกันอุบัติเหตุ-ประกันสุขภาพ” ผู้ถือบัตร ... ว่า รัฐบาลเตรียมแผนเปิดให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ต้นปี 2563 โดยจะมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) มาใช้ตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ เพื่อคัดกรองผู้ที่จนไม่จริงออกไป จากปัจจุบันที่มีผู้อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้น 14.5 ล้านคน ...