ข่าวที่เกี่ยวข้อง "เงินอุดหนุนบุตร"

พม.จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดวันแรก
พม.จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดวันแรก

จะมีการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดย้อนหลังให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ ทยอยตรวจเช็คข้อมูลและแจ้งให้ผู้สอบถามได้ทราบ เนื่องจาก ขณะนี้การกรอกข้อมูลลงในระบบ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งมีเอกสารหลักฐานค้างอยู่อีกเป็นจำนวนมาก สำหรับ จ.พิษณุโลก มีผู้ขึ้นทะเบียนกว่า 3,500 คน ... ครั้งนี้ เป็นการจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ จำนวน 600 บาทต่อเดือน ซึ่งผู้มีสิทธิ์ต้องมีบุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ทั่วประเทศมีผู้มีสิทธิกว่า 560,000 คน โดยจะดำเนินการโอนตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.ไปจนถึงตลอดเดือน ต.ค.